Naftaajastu lõpu mõju globaalmajandusele ja meie tulevikule

Pärast klubiüritust edastas saarlane Kaupo Vipp mõned allikaadressid nende tarbeks, kes klubis käsitletud ja ülelnimetatud teema vastu täiendavat huvi võiksid tunda.

Head lugemist!

——————————————–

Väga põhjalik ja väga paljusid allikviideteid sisaldav töö – Sarah Odland; “Peak Oil Mitigation“, Columbia University 2006.

Avalikusele kõige tuntum teemakäsitlus (nn Hirschi Raport), USA energeetikaministeeriumi töögrupi uuringute lühikokkuvõte – Robert Hirsch (SAIC), Roger Bezdek (MISI), Robert Wendling (MISI); „Peaking of World Oil Production: Impacts, Mitigation and Risk Management“, U.S. Department of Energy 2005.

Teema esmakordne tõstatamine teaduslikus uuringus – Marion King Hubbert; „Nuclear Energy and the Fossil Fuels“, Houston, Shell Development Company 1956.

Videoloeng – Albert Bartlett; „Arithmetics, Population & Energy“.

Monoteatrietendus Briti huumori austajaile – Robert Newman; „History of Oil“, Live on stage Hoxton Hall, London 2006.

Prognoose meie lähitulevikuks:

http://peakoiltaskforce.net/download-the-report/2010-peak-oil-report/
http://www.chathamhouse.org.uk/publications/papers/view/-/id/891/
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,715138,00.html
http://www.jfcom.mil/newslink/storyarchive/2010/JOE_2010_o.pdf
http://www.parliament.nz/en-NZ/ParlSupport/ResearchPapers/4/6/a/00PLEco10041-The-next-oil-shock.htm